Välkommen 
                                                    Tibetansk spaniel
 
               Är du intresserad av en vuxen hane på  foder, hör gärna av dig om du bor i Östergötland.

Bondmorans Tess

Född 22/2-18

e. Bio-Bios Nottingham

u. Bondmorans Midnight Love

 

Eskilstuna 6/4-19

Bir junior